[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 นายเอกพงศ์     บุตรสงฆ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติของโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย/อัตลักษณ์(ปี2556-2559)
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2556
ผลการประเมินของ สมศ. รอบที่สาม
ผลงานของสถานศึกษาปี 2556

<< ธันวาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ57
11 ม.ค. 2557 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมืองจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557
การแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายปางสีดา
9-16 ธ.ค. 2556 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง ร่วมกับโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย ต.ท่าแแยก จัดการแข่งขันกีฬาภายในของตำบลท่าแยก
กีฬาภายในของโรงเรียน
25-26 ก.ย. 2556 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมืองจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
นำนักเรียนไปทัศนศึกษา(ศึกษานอกสถานที่) ณ สวนสัตว์โคราช
28 ส.ค. 2556 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมืองพร้อมด้วยผู้ปกครอง นำนักเรียนไปทัศนศึกษา(ศึกษานอกสถานที่) ณ สวนสัตว์โคราช
ประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การตรวจสอบติดตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
9 ส.ค. 2556 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมืองร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนจัดกิจกรรมวันแม่
วารีเทพบริจาค ดิกชันนารี อังกฤษ-ไทย
25 ก.ค. 2556 ผู้จัดการโรงน้ำแข็งและน้ำดื่มวารีเทพบริจาค ดิกชันนารี อังกฤษ-ไทย ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง
กิจกรรมแห่และถวายเทียนพรรษา ณ วัดคลองศรีเมือง
19 ก.ค. 2556 คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนร่วมกิจกรรมแห่และถวายเทียนพรรษา ณ วัดคลองศรีเมือง
ร.ร.บ้านคลองศรีเมืองและชุมชนร่วมกันรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกโดยหยอดทรายอะเบส
18 ก.ค. 2556 ร.ร.บ้านคลองศรีเมืองและชุมชนร่วมกันรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกโดยหยอดทรายอะเบส
แข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ
17 ก.ค. 2556 การแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ ณ ร.ร.บ้านหนองเตียน
กิจกรรมถวายราชสดุดี ร.6 และบำเพ็ญประโยชน์
1 ก.ค. 2556 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองศรีเมืองจัดกิจกรรมวันลูกเสือแห่งชาติ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
26 มิ. ย. 2556 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมืองนำนักเรียนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
บูชาคุณครู2556
13 มิ.ย. 2556 นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง จัดกิจกรรมบูชาคุณครู ประจำปีการศึกษา 2556
บวชเณรภาคฤดูร้อน 56
1 เม.ย. 2556 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง ร่วมกับโรงเรียนในตำบลท่าแยกบวชเณรภาคฤดูร้อน 56
แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง สร้างแหล่งเรียนรู้ภายในให้นักเรียนได้เรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้าในแท็งก์ซีเมนต์

เชิญทดสอบระบบเว็บโรงเรียนครับ โพสต์เมื่อ:24 / เม.ย. / 2554 โดย วันชัย

ผลการแข่งขันในกิจกรรมศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 62
ผลการแข่งขันในกิจกรรมศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 62
ผลการแข่งขันในกิจกรรมศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 62
ผลการแข่งขันในกิจกรรมศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 62
ภาคผนวก 1
ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา
ภาคผนวก 2
ผลที่เกิดขึ้นกับครู
ภาคผนวก 3
ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
ภาคผนวก 4
ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน/อำเภอ/จังหวัด


l สถิติการใช้งาน l


เริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 26 /12/2554
WebSite:: http://www.klongsrimuang.org

โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง ตำบลท่าแยก  อำเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว  27000

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1

Tel :: 037-243592

School E-Mail  :: akgbut2507@obecmail.obec.go.th

Webmaster Zone!
• เจ้าหน้าที่จัดการระบบ
• เข้าเช็ค Obec Mail
• Team ! Help Online Support
เว็บโรงเรียน ออกแบบเว็บโรงเรียน
เว็บครู ครู ข่าวการศึกษา การศึกษา วิทยฐานะ